Eind 2023 is het IZA-regioplan Midden-Nederland opgeleverd. Trijn is penvoerder van het fundament digitalisering en gegevensuitwisseling. Deze infographic geeft een samenvatting. Er is ook een printversie.

Trijn staat aan de lat om de ambities uit het fundament te realiseren. Momenteel zijn we bezig met de prioritering. We bekijken in welke stappen de realisatie verantwoord én met grote impact kan plaatsvinden.

Aanvraag transformatiegelden

Op basis van de bevindingen wordt onder coördinatie van Trijn een aanvraag voor de IZA-transformatiegelden gedaan. Dat gebeurt vanuit alle betrokken partijen. Daarbij realiseren we ons dat we de partners in het sociaal domein goed aangehaakt moeten houden.

Bekijk de infographic

De infographic gaat uit van de drie onderdelen van het fundament: ‘netwerkzorg’, ‘basis op orde’ en ‘regionale data- en applicatiearchitectuur’. Door te klikken op een onderwerp zie je de doelstelling, impact, werkagenda en de huidige en gewenste situatie.


Terug naar nieuws