Trijn voert momenteel samen met Raedelijn het projectmanagement van Babyconnect Utrecht-Amersfoort uit. Babyconnect wil de kwaliteit van geboortezorg verbeteren via digitale gegevensuitwisseling. Bij dit streven zijn Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV) onmisbaar.

Een VSV is een groep samenwerkende zorgverleners die bij zwangerschap, bevalling en kraamtijd zijn betrokken. De verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen in een VSV zetten zich in voor geïntegreerde geboortezorg en netwerksamenwerking, wat ook van meerwaarde is voor gegevensuitwisseling.

Zorgviewer invoeren en gebruiken

Zo leidden hun inspanningen onlangs tot een regionale overeenkomst om een zorgviewer te gaan invoeren en gebruiken in de Trijn-regio. Met deze viewer van HINQ kunnen zorgverleners iemands dossier bekijken waarin diverse gegevens uitgewisseld en getoond worden: van verloskunde, ziekenhuis en kraamzorg.

Instructies, communicatie en pilot

De VSV’s zetten hun expertise in om de viewer goed in de werkprocessen te laten landen. Bijvoorbeeld door werkprocessen uit te werken en instructies en communicatie voor te bereiden. Ook wordt een pilot opgestart rond de aansluiting van regionale partijen op de viewer van HINQ. Medio 2025 sluit het Meander Medisch Centrum (medio 2025) aan op de zorgviewer.

Babyconnect is een VIPP-programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

Het programma wordt uitgevoerd door stichting Carecodex en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. VIPP Babyconnect is een landelijk versnellingsprogramma. Babyconnect Utrecht-Amersfoort wordt via Trijn en Raedelijn als penvoerder en coördinerend projectleider uitgevoerd.


Terug naar nieuws