Landelijk wordt gewerkt aan het verbeteren van de gegevensuitwisseling in de acute zorg. Voorheen viel dit onder het landelijke programma MetSpoedBeschikbaar, dat momenteel werkt aan een doorstart.

Intussen wordt in de regio gewerkt aan de verbetering van de gegevensuitwisseling in de acute zorg. De focus ligt bij het berichtenverkeer tussen de ambulance en de SEH, en op de uitwisseling tussen de HAP en de SEH. Ziekenhuizen in de regio en de RAVU testen momenteel de uitwisseling tussen ambulance en SEH. Tests voor berichten tussen HAP en SEH worden voorbereid.

Parallel hieraan voert RSO Trijn een inventarisatie uit om inzichtelijk te maken of en op welke manier de verschillende gegevens in de acute keten worden uitgewisseld. En duidelijk te krijgen waar nog wensen liggen. Dit wordt teruggekoppeld aan het landelijke programma en dient als handvat voor het prioriteren van de overige uitwisselingen.

Heb je vragen over dit onderwerp in de regio Utrecht/Amersfoort, neem dan contact op met Chris Slijkhuis. Op deze pagina lees je wat Trijn doet met acute zorg en ambulancezorg.


Terug naar nieuws