2024 is een belangrijk jaar voor Mitz, het landelijke toestemmingenregister in de zorg. De centrale voorzieningen zijn klaar en de verschillende XIS’en zijn of worden aangepast voor Mitz.

Er lopen landelijk verschillende tests om vast te stellen dat de aangepaste systemen goed functioneren. In onze regio doet Huisartsenpraktijk Orion mee met de pilot voor het huisartsinformatiesysteem ASP van Sanday. De eerste pilots ofwel ‘proefmigraties’ vinden plaats in het land.

De regio Utrecht/Amersfoort is samen met regio Noord-Holland Noord gevraagd mee te doe met de ‘Gecontroleerde Brede Uitrol’. Dat is de fase ná de pilots waarin onder andere getoetst gaat worden hoe het gaat als grotere groepen zorgverleners en de toestemmingen van hun patiënten tegelijk worden overgezet.

Er volgt snel meer informatie via de website van RSO Trijn, regionale koepels, LinkedIn en er komen op korte termijn verschillende lunchwebinars over dit onderwerp. Wil je alvast meer informatie, kijk dan op mitz-toestemming.nl. Registreer alvast jouw eigen toestemming in Mitz via mijnmitz.nl.

Heb je vragen over Mitz in de regio Utrecht/Amersfoort, neem dan contact op met Chris Slijkhuis.  


Terug naar nieuws