Medicatie-incidenten kunnen leiden tot ziekenhuisopnames. Het programma Medicatieoverdracht wil dat zo veel mogelijk voorkomen. Project Route 66a helpt door de digitale beschikbaarheid van labwaarden te versnellen en verbreden.

Labwaarden delen is essentieel bij medicatieoverdracht. Apotheken die meer inzicht krijgen in labwaarden, kunnen een betere medicatiebewaking bieden.

Tijdelijke oplossing

Uit een verkenning in 2023 bleek dat de behoefte aan een oplossing groot is. Route 66a biedt een tijdelijke oplossing. De landelijke oplossing wordt via het programma Medicatieoverdracht geïmplementeerd, naar verwachting in 2027.

Gebruiken wat er al is

Route 66a gaat uit van oplossingen die nu al in gebruik zijn. Binnen dat kader werkt het project toe naar een of twee landelijke oplossingen om labuitslagen ruimer beschikbaar te maken, te ontsluiten en te delen.

Samenwerking

In Route 66a werkt VZVZ intensief samen met RSO Nederland, regionale samenwerkingsorganisaties zoals Trijn, en andere samenwerkingsverbanden. Het streven is eind 2024 zoveel mogelijk aanbieders aan te laten sluiten op een geselecteerde oplossing. Dat gebeurt via een landelijk digitaal loket.

Stand van zaken

Momenteel vindt de selectie van oplossingen plaats. Apothekers en labmedewerkers denken actief mee. Zodra de keuze is gemaakt, wordt de oplossing op de nieuwspagina van vzvz.nl bekendgemaakt.

Presentatie

Op de themabijeenkomst van 4 juni 2024 hield Route 66a-projectmanager Peter Gouw een presentatie over het project. Daarin lees je meer over de uitgangspunten, de aanpak en het resultaat. Ook de eisen aan de oplossing en de fasering komen aan bod.

Projectnaam Route 66a

Het project ontleent de naam aan artikel 66a van de Geneesmiddelenwet: “De apotheker kan indien de patiënt hem daartoe uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven, ten behoeve van de door hem te verlenen zorg laboratoriumuitslagen die noodzakelijk zijn bij de terhandstelling van een geneesmiddel aan de patiënt opvragen, raadplegen en bewaren.”


Terug naar nieuws