‘Moet ik de huisarts bellen?’ Digitale zelftriage is een antwoord op het toenemende tekort aan zorgmedewerkers en de stijgende zorgvraag. Met online-instrumenten kun je zélf beoordelen of en wanneer het nodig is om contact op te nemen met een zorgverlener.

“Regionale samenwerking voor de best passende zorg via zelftriage kan de druk op de huisartsenspoedposten helpen verlichten. Wat zou het een prachtig resultaat zijn als we als regio eensgezind kiezen voor digitale zelftriage met een en dezelfde oplossing”, zegt Mi Sun van der Mannen van RSO Trijn.

Werkgroep Digitale zelftriage

Mi Sun is voorzitter van de werkgroep Digitale zelftriage. Daarin zitten afgevaardigden van zorgorganisaties uit de regio Utrecht – Amersfoort: huisartsenspoedposten, de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU), Netwerk Acute Zorg Midden Nederland (NAZMN) en het zorgcoördinatiecentrum (ZCC). De werkgroep doet onderzoek naar leveranciers die digitale zelftriage-oplossingen bieden voor de spoedposten.

Toekomstvaste oplossing

“We hebben eerst de scope bepaald, vooral met het oog op een toekomstvaste oplossing. Vanuit het ideale proces hebben we een programma van eisen opgesteld. We gaan nu het gesprek aan met potentiële leveranciers die in een presentatie laten zien waar zij staan met hun digitale zelftriage-instrumenten. De verwachting is dat we in september met een advies komen voor de regio.”

Bron: Huisartsen Utrecht Stad (HUS)

Terug naar nieuws