• Adressering
  • Toestemmingenregister
  • Identificatie
  • Authenticatie
  • Autorisatie
  • Localisatie
  • Logging

Resultaten en planning

Generieke functies worden in gebruik genomen via de regio’s. Onduidelijk is nog of dat gebeurt met decentrale oplossingen, met centrale oplossingen of een combinatie ervan. De Trijn-regio is in 2023 gestart met kleinschalige implementatie van het ZORG-AB als onderdeel van het programma Faexit.

In 2024 starten we met de combinatie Mitz en Nuts voor de toestemmingen. Ook gaan we samen met VZVZ het ZORG-AB breed gaan implementeren. Wanneer er over de toestemmingsfunctie meer duidelijkheid is, gaan we opschalen en starten met de overige functies.