Onlangs heeft Volg Je Zorg de folder Ja! Ik wil grip op mijn zorg gepubliceerd. Aanvullend heeft Trijn samen met regionale VVT-organisaties een flyer gemaakt. De folder en flyer stimuleren de lezer om toestemming te geven om hun medische gegevens te delen via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

De inzage van medische gegevens verloopt via het LSP. Het LSP is daarmee van belang voor de kwaliteit van de zorg in de regio.

Elke zorgverlener de juiste gegevens

Ziekte, een blessure of een ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kun je terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat zorgverleners de actueelste medische gegevens kan inzien. Zo krijgen ze een goed beeld van de medische situatie en kunnen ze de juiste zorg geven.

Het belang van toestemming geven

Bij het LSP worden geen medische gegevens opgeslagen. De medische gegevens blijven in het dossier bij de huisarts of bij de apotheek. Zorgverleners mogen de gegevens alleen delen als diegene daarvoor toestemming geeft. Via het inzage-overzicht kun je zelf zien welke zorgverleners welke gegevens op welk moment hebben bekeken.

Folder en flyer verspreiden

Bij de folder Ja! Ik wil grip op mijn zorg van Volg Je Zorg hoort Samen toestemmingen verhogen. Deze flyer roept wijkverpleegkundigen op om de informatie te verspreiden onder hun patiënten en in hun netwerk. Trijn heeft de flyer samen met de regionale VVT-organisaties opgesteld. De folder en flyer stimuleren de lezer om toestemming te geven en anderen aan te sporen hetzelfde te doen.


Terug naar nieuws