Zeker bij elektronische overdracht wil je als zorgmedewerker dat patiëntinformatie volledig, juist en beschikbaar is op het moment dat je het nodig hebt om goede zorg te verlenen. Maar is de digitale informatie tijdens overdrachten eigenlijk veilig en is de privacy voldoende gewaarborgd?

De werkgroep eOverdracht van 21 september bij Trijn ging in op die vraag. Joost Wagenaar en Marlie Oosterik (beiden van Bureau eOverdracht) hielden een presentatie over informatieveiligheid en privacy bij eOverdracht. Rode draad in het verhaal: eOverdracht is een eenduidig proces waar alle betrokken zorgprofessionals achter moeten staan.

Indrukken uit de bijeenkomst

Joost: “Afgelopen donderdag hebben we vanuit Bureau eOverdracht een nuttige en leuke sessie gehad bij Trijn. Geeft energie om te zien dat Trijn samen met de ziekenhuizen en zorgorganisaties aan de slag zijn met als doel minder administratieve lasten. In deze sessie hebben we ook in kaart gebracht hoe de informatiebeveiliging en privacy het beste kan worden opgepakt bij deze gegevensuitwisseling.”

Een deelnemer: “We leerden de eerste stappen die je nu kunt zetten om je overdracht betrouwbaar te maken. En we zagen hoe je zowel in de eigen organisatie als samen met andere organisaties een goede basis kunt leggen voor de eOverdracht. Ook kregen we inzicht in hoe veilig de overdracht momenteel verloopt. We hebben veel onderwerpen en aandachtspunten besproken, nieuwe ideeën opgedaan, oplossingsrichtingen verkend, en vragen meegenomen.”

Meer informatie

Op de website van eOverdracht vind je onder andere een stappenplan voor een goede en veilige eOverdracht en een sjabloon voor een plan van aanpak. De stappen zijn uitgewerkt vanuit het perspectief van zorgprofessional, projectleider, ict-professional en bestuurder. De kennis over informatiebeveiliging en privacy is al in de stappen verwerkt.


Terug naar nieuws