Voor goede gegevens op de juiste plek en op het juiste moment zijn afspraken nodig. Welke gegevens leggen we op welke manier vast en wisselen we uit? Landelijk en regionaal is netwerkzorg het uitgangspunt: cliënten bewegen probleemloos in een netwerk van zorgverleners. Zo krijgen zij meer overzicht en inzicht in hun eigen gezondheids- en zorggegevens en kunnen zij betere keuzes maken.

Landelijke programma’s zoals eOverdracht, het Actieprogramma iWlz en KIK-V maken zich al sterk voor goede gegevensuitwisseling. De programma’s ondersteunen het netwerkperspectief: gegevens éénmalig vastleggen en daarna meervoudig gebruiken. Dat past bij nationale strategieën en wetgeving, zoals het Integraal Zorgakkoord en de Wegiz.

Op weg naar netwerkzorg

Op regionaal niveau streven Trijn en andere RSO’s naar hetzelfde: een toekomst met netwerkzorg. Daarin hebben cliënten meer inzicht in hun gegevens, beschikken zorgprofessionals over betrouwbare informatie en gebruiken organisaties data effectief om te leren en te verbeteren.

Aan de slag met het netwerkperspectief

Daarbij heeft Platform IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) onlangs een handig hulpmiddel voor organisaties in de langdurige zorg en ondersteuning gepubliceerd: het Framework netwerkperspectief.

Framework invullen

Het framework geeft richting en kaders, en helpt organisaties zo om overzicht te krijgen in mogelijkheden om gegevensuitwisseling te verbeteren. Platform IZO stimuleert iedereen die werkt aan de verbetering van gegevensuitwisseling in de langdurige zorg en ondersteuning om het framework in te vullen. Op de IZO-website staan ook voorbeelden van ingevulde bestanden. Daarnaast bestaat een A3-versie die als praatstuk kan dienen in overleg met collega’s.


Terug naar nieuws