Leden van Trijn hebben tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 4 december het jaarplan voor 2024 vastgesteld.

Het jaarplan 2024 is een afgeleide van het werkprogramma 2023 – 2025, waarin onze visie, missie, ambitie en meerjarendoelen staan. Het jaarplan beschrijft vijf aandachtsgebieden en heeft drie pijlers.

De vijf aandachtsgebieden in 2024

Voor 2024 stelt Trijn zich tot doel om:

  • Netwerkzorg een impuls te geven met afgestemde werkafspraken (o.a. de RTA’s) en afgebakende use cases, zowel uit het perspectief van de inwoner als het perspectief van de zorgprofessional;
  • Voort te gaan op de ingezette weg voor digitalisering, gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid op basis van een passende architectuur (regionale data-architectuur), landelijke standaarden en de generieke functies;
  • Hybridezorg in regionaal verband meer een plek te geven, dit vanuit goede voorbeelden in onze regio;
  • Incidenten in de samenwerking in het netwerk te duiden en daar gezamenlijk oplossingen voor te vinden in bijvoorbeeld nieuwe werkafspraken;
  • Meer aansluiting te krijgen bij het sociaal domein, de wijkzorg en de publieke gezondheid.

De drie pijlers van het jaarplan

  • Netwerkzorg;
  • De basis op orde;
  • Data-architectuur.

De pijlers komen ook terug in het fundament digitalisering en gegevensuitwisseling van het IZA-regioplan Midden-Nederland. Meer daarover lees je onder andere in dit nieuwsbericht.


Terug naar nieuws