Op 20 december 2023 is het regioplan Midden-Nederland opgeleverd. Bij het regioplan hoort het fundament digitalisering en gegevensuitwisseling, met Trijn als penvoerder.

Met het fundament heeft Trijn heeft een bijdrage geleverd aan een stevige digitale basis van het regioplan. Het plan bestaan uit diverse documenten, waaronder de samenvatting van het fundament en een oplegger. De complete set documenten vind je op dejuistezorgopdejuisteplek.nl

Wat staat er in het regioplan van Utrecht?

Het plan zet in op: ‘voorkomen waar mogelijk en zelf waar het kan’. Uitgangspunt is het welbevinden van inwoners, zelfredzaamheid en gemeenschapskracht. Inwoners moeten zoveel mogelijk in de wijk kunnen blijven rekenen op passende ondersteuning en zorg, daar waar zij het zelf niet redden. Dat vraagt onder andere om:

  • versteviging van het sociaal domein en de eerste lijn;
  • een transformatie op de arbeidsmarkt;
  • passende voorzieningen in de wijk;
  • digitalisering en versterking van de digitale vaardigheden van onze inwoners en professionals;
  • passende bekostiging.
Het moment van overhandiging van het regioplan

Mariëlle Ploumen, bestuurder van Altrecht, heeft namens de regio het IZA-regioplan Midden Nederland aangeboden aan de directievoorzitter van Zilveren Kruis en de wethouders uit betrokken gemeenten. Zij hebben het regioplan in ontvangst genomen namens de regio’s Eemland, Utrecht Stad, West, Zuidoost Utrecht en Lekstroom.

Meer informatie

Meer over de bijdrage van Trijn lees je in dit nieuwsbericht.


Terug naar nieuws