De Regionale Transmurale Afspraak (RTA) voor medische zorg voor ouderen is herzien. De nieuwe versie van de RTA is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van Trijn in april.

De RTA staat op de webpagina waar alle RTA’s voor de Trijn-regio verzameld zijn. Dit is de directe link naar de RTA Medische zorg voor ouderen. Bij de RTA hoort de nieuwe werkafspraak Verpleegkundige overdracht kwetsbare ouderen. Het convenant voor het medicatieproces is onveranderd.

De RTA Medische zorg voor ouderen is het resultaat van een regionale  afstemming met huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, experts en patiënten in het werkgebied van Trijn. Op deze pagina lees je meer over de RTA’s en werkafspraken en kun je de roadmap met de planning bekijken.

RTA’s zijn inhoudelijke zorgafspraken tussen zorgverleners van verschillende disciplines in de regio van Trijn. RTA’s helpen ook om de ict-infrastructuur en de gegevensuitwisseling in de regio vorm te geven. Ze zijn daarmee het fundament voor medisch inhoudelijke en organisatorische samenwerkingsafspraken in de regio Utrecht.


Terug naar nieuws