In 2023 is binnen RSO Trijn de werkgroep ‘regionale verwijs- en werkafspraken’ gestart. De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van drie regionale huisartsenorganisaties (HUS/Sterkz.org, RegiozorgNU en UNICUM) en drie ziekenhuizen (UMC Utrecht, Diakonessenhuis en St. Antonius Ziekenhuis). De werkgroep wil een bijdrage leveren aan een betere samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten in de regio Utrecht door regionaal met elkaar duidelijke verwijs- en werkafspraken op te stellen.

De eerste werkafspraak

De eerste werkafspraak “second opinion of overname van een behandeling op verzoek patiënt” is gereed. Deze werkafspraak beschrijft de werkwijze als een patiënt een verzoek om een second opinion of overname van de behandeling bij de huisarts dan wel specialist neerlegt. Ook voor andere professionals is het belangrijk om deze samenwerkingsafspraak te kennen.

De werkgroep is vanuit de praktijk ontstaan. Initiatiefnemer Victoria Jongkamp, medisch coördinator bij UNICUM, vertelt: “Binnen UNICUM kreeg ik van collega’s meldingen dat patiënten voor second opinion door de poli van ziekenhuizen doorverwezen werden naar de huisarts. Dat was de reden om contact te zoeken met de ziekenhuizen en de andere regionale huisartsorganisaties om na te gaan of hier afspraken over waren. Dit was vervolgens de aanleiding om te starten met de ontwikkeling van gezamenlijke regionale afspraken”.

Vanuit het Transmuraal Contact & Coördinatiecentrum van het UMC Utrecht was algemeen kinderarts Michiel Houben betrokken: “Als wij een second opinion verzoek ontvangen van een collega uit een ander ziekenhuis dan helpt het om rechtsreeks van een collega medisch specialist/kinderarts de complete informatie over deze patiënt te ontvangen”. 

Heb je vragen of opmerkingen over deze werkafspraak? Neem contact op met de organisatie waar je je vraag of opmerking aan wil richten, zie voor contactgegevens de werkafspraak. Je kunt de werkafspraak bekijken in de rubriek met RTA’s (regionale transmurale afspraken) op deze website. De werkafspraak is daar onderverdeeld per alinea maar je kunt ook het gehele document bekijken.

Regionale en landelijke afspraken

De afspraken sluiten waar van toepassing aan op landelijke afspraken, zoals de afspraken op [Ont]Regel de Zorg. Voor de regio Utrecht zijn zowel de Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) als de werkafspraken te vinden op de website van RSO Trijn.

De werkgroep streeft naar juiste implementatie, evaluatie en borging van de gemaakte afspraken, waarbij de implementatie bij de organisaties zelf ligt en RSO Trijn ondersteunt. Victoria: “We hopen dat deze afspraken bijdragen aan een prettige samenwerking tussen huisartsen en specialisten. We moeten ons wel beseffen dat niet alles in werkafspraken te vatten is. En dat niet alles heel zwart-wit is. Soms lijkt iets op het eerste gezicht een second opinion maar is er eigenlijk sprake van een verzoek om een nieuwe verwijzing voor overname behandeling. Bij een afspraak als dit geldt dus ‘stem bij twijfel rechtstreeks af wat het best passende beleid is’”.

Vervolg

De werkgroep buigt zich over meer werkafspraken om zo bij te dragen aan betere samenwerking tussen huisarts en medisch specialist. Suggesties voor onderwerpen kunnen gestuurd worden naar info@rsotrijn.nl.


Terug naar nieuws