Werkafspraak

De werkafspraak ‘Second opinion of overname van behandeling op verzoek van patiënt’ is een regionale werkafspraak. De werkafspraak beschrijft de werkwijze bij een verzoek van een patiënt om een second opinion of overname van de behandeling.

Bekijk de volledige werkafspraak Second opinion of overname van behandeling op verzoek van patiënt

Werkwijze


Toelichting

 1. Afronding van behandeling is in het dossier en in de brief aan de huisarts vermeld. Is het onduidelijk of de patiënt nog onder behandeling is van de specialist, dan adviseert de huisarts de patiënt om contact op te nemen met de poli of vindt er overleg plaats tussen huisarts en specialist.
 2. Als de patiënt zich met verzoek om een verwijzing voor second opinion tot de huisarts wendt, dan adviseert deze dit met de specialist te bespreken.
 3. Verantwoordelijkheden patiënt:
  – Wanneer er sprake is van een second opinion, nieuwe verwijzing of overname behandeling en de patiënt wordt verwezen naar een ander ziekenhuis, dan vraagt de patiënt zelf het dossier op en zorgt dat dit bij het opvolgende ziekenhuis komt.
  – In alle gevallen is de patiënt er zelf verantwoordelijk voor om bij de zorgverzekering na te vragen of de verwijzing vergoede zorg betreft.

Aanleiding

Patiënten kunnen de wens hebben dat de behandeling overgedragen wordt aan een andere specialist of dat de gestelde diagnose dan wel voorgestelde behandeling mede beoordeeld wordt door een andere specialist. In de praktijk is het niet altijd duidelijk wat de essentie van de vraag is en wat de werkwijze en taakverdeling is. Om die reden is in gezamenlijkheid deze werkafspraak opgesteld.

Algemene opmerkingen

Second opinion

 • Definitie: het vragen om een beoordeling van een door een arts gestelde diagnose/voorgestelde behandeling aan een tweede arts die werkzaam is binnen hetzelfde medisch specialisme/vakgebied als de eerst geconsulteerde arts. De patiënt is in dit geval nog onder behandeling bij een medisch specialist (= hoofdbehandelaar) en gaat in principe met de second opinion terug naar de eerst geconsulteerde medisch specialist; deze houdt de regie over de behandeling.
 • Het aanvragen van een second opinion is een recht van de patiënt. Een arts kan alleen een second opinion weigeren als deze daar zwaarwegende redenen voor heeft.
 • Als de arts zelf een wens voor een second opinion heeft dan vraagt deze zelf, na overleg met patiënt, de second opinion aan en geeft dit door aan huisarts/medisch specialist.

Overname behandeling

 • Definitie: de patiënt is onder behandeling bij een medisch specialist (= hoofdbehandelaar) en wil de behandeling door een andere arts laten overnemen.

Dossier/correspondentie

 • Of de patiënt nog onder behandeling is bij de specialist moet af te leiden zijn uit de correspondentie van de specialist aan de huisarts: bij voorkeur een ontslagbrief met daarin beschreven dat het einde behandeling betreft. Is hier onduidelijkheid over dan adviseert de huisarts de patiënt contact op te nemen met de poli of vindt er overleg plaats tussen huisarts en medisch specialist hierover.

Gebruikte bronnen

 • Zorginstituut Nederland: Second opinion in de Zorgverzekeringswet. 6 januari 2015
 • KNMG: KNMG-gedragsregels voor artsen, 1 januari 2013
 • KNMG: Modelregeling arts-patiënt, versie 3.0 vermelding
 • www.ordz.nl/verwijsafspraken

Doel

Vastleggen van heldere regionale afspraken over de werkwijze en taakverdeling tussen huisarts en medisch specialist indien de patiënt aangeeft naar een andere medisch specialist binnen hetzelfde specialisme/vakgebied doorverwezen te willen worden in geval van wens tot second opinion of wens tot overname behandeling.

Doelgroep

Huisartsen, medisch specialisten, medewerkers van ziekenhuizen en huisartsenpraktijken betrokken bij het plannen van afspraken voor patiënten.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over deze werkafspraak? Neem contact op met de organisatie waar je je vraag/opmerking aan wil richten:
• HUS/Sterkz.org: info@huisartsenutrechtstad.nl
• RegiozorgNU: info@regiozorgnu.nl
• UNICUM: secretariaat@unicum-huisartsenzorg.nl
• UMC Utrecht: verwijzers@umcutrecht.nl
• Diakonessenhuis: verwijzers@diakhuis.nl
• St. Antonius Ziekenhuis: huisarts@antoniusziekenhuis.nl