Diabetes

Diabetes mellitus type 2 inclusief steroïd-geïnduceerde diabetes wordt behandeld in de 1ste lijn.

MODY wordt in de 2e lijn gediagnosticeerd en zo mogelijk terugverwezen, met goede instructie, ter behandeling in de 1e lijn.

Diabetes mellitus type 1 en andere categorieën met (potentieel) absolute insulinedeficiëntie zoals pancreasinsufficiëntie en LADA worden behandeld in de 2e lijn.

Vrouwen met diabetes tijdens de zwangerschap of met zwangerschapswens worden behandeld in de 2e lijn. Diabetespatiënten met ernstige neuropathie worden door de HA verwezen naar de neuroloog.

Diabetespatiënten met een nierfunctiestoornis worden door de HA conform NHG standaard CNS zo nodig verwezen naar de nefroloog.

Diabetespatiënten met een voetulcus worden zo nodig conform NHG-standaard door de HA verwezen naar de vaatchirurg/ voetenteam.

Indien de huisarts/praktijkondersteuner behoefte heeft aan aanvullende expertise wordt in eerste instantie contact gezocht met de kaderhuisarts van de regio organisatie. Zo nodig kan de eigen huisarts daarna alsnog een teleconsultatie uitzetten bij de internist, die eventueel tot een verwijzing kan leiden naar de 2e lijn.

De internist verwijst patiënten met Diabetes mellitus type 2 patiënten terug naar de 1e lijn indien:

  • de samen met patiënt opgestelde behandeldoelen zijn behaald;
  • behandeling in de 2e lijn geen toegevoegde waarde meer heeft.