Er bestaan al initiatieven in de regio die de overstap op een regionale data-architectuur makkelijker maken. Trijn bouwt voort op kennis en ervaring uit Data Delen Midden-Nederland, BabyConnect, CumuluZ en Health-RI.

Stappenplan

We werken in drie stappen toe naar de gewenste data-architectuur in de regio:

  • inzet van een ‘zorgviewer’ om data van diverse bronnen te ontsluiten;
  • per sector dataverzamelingen samenstellen;
  • data direct vanuit de bron geschikt maken voor gebruik.

Leidend principe is om data zoveel mogelijk aan de bron of in een datastation te laten staan en zo min mogelijk te kopiëren. Patiënten en zorgprofessionals kunnen ze in hun eigen werkomgeving inzien en gebruiken.

Data FAIR maken

Parallel aan de stappen worden de gegevens FAIR gemaakt:

  • vindbaar (findable);
  • toegankelijk (accessible);
  • interoperabel (interoperability);
  • herbruikbaar (reusable).

1 Trijn wil een regionale data-architectuur vaststellen en realiseren

Een regionale data-architectuur is een belangrijke voorwaarde voor de netwerkzorg die we ambiëren. Met de architectuur ontstaat interoperabiliteit tussen toepassingen en data. Het draagt bij aan de Nationale Visie en Strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel (NVS).

2 Inzicht geven in apps, diensten en systemen

Hoe gebruiken zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en buurtteams apps, diensten en systemen? Trijn gaat dat na en wil daarnaast regionaal en landelijk inzicht krijgen in de ontwikkeling, aanbesteding en aanbieding. Zo kunnen we toekomstvaste keuzes maken en risico’s beperken. Het Overzicht digitalisering in de zorg 2024 is daarbij leidend. Hierop gaat een vervolg komen.

3 Initiatieven verbinden

Landelijk wordt een doelarchitectuur voorbereid. Trijn verwacht dat die past bij de databeschikbaarheidsprojecten in de regio, zoals Cumuluz, Data Delen Midden-Nederland, Health-RI en Babyconnect (HINQ). Trijn wil de initiatieven opschalen en verbinden, en de uitgangspunten en afspraken gelijk laten lopen.

4 Opschaling van regionale initiatieven

Trijn helpt om digitaliseringsinitiatieven uit de regio die een bredere potentie hebben op te schalen. Denk aan het digitale schriftje, het Zorg4-concept en de hulpmiddelenbestel-app Duxxie. Bekijk deze infographic en lees meer over het onderzoek dat we doen.

5 Transitiearchitectuur opleveren

Stapsgewijs en met use cases werken we toe naar een transitiearchitectuur. De architectuur maakt de toepassingen en technologieën duidelijk. Naar verwachting is de oplevering eind 2024. Daarna ontwikkelen we doelarchitectuur voor de periode na 2027. Daarmee loopt de regio gelijk met de NVS.