Hoe bereiken we dat?

  • Stap 1: een ‘zorgviewer’ inzetten die data van diverse bronnen ontsluit
  • Stap 2: dataverzamelingen per sector maken, die via het Personal Health Train-principe (PHT) benaderbaar zijn
  • Stap 3: data direct vanuit de bron toegankelijk maken, PHT-benaderbaar en volledig geïntegreerd in de eigen werkomgeving

Parallel aan de stappen: data FAIR maken, ofwel vindbaar (findable), toegankelijk (accessible), interoperabel (interoperability) en herbruikbaar (reusable).

Onder het thema regionale databeschikbaarheid vallen deze activiteiten van Trijn:

1 Regionale digitale gegevensuitwisseling

  • Coördinatie van de digitale verwijzing van HAP naar SEH, huisarts-SEH en ambulance-SEH
  • Coördinatie en verkenning van de digitale verwijzing tussen ziekenhuizen en consultatiebureaus
  • Coördinatie en verkenning van de digitale verwijzing tussen ziekenhuizen en ggz
  • Verkenning van nieuwe standaarden voor gegevensuitwisseling tussen ziekenhuis- en huisartsinformatiesysteem
  • Coördinatie van de ontsluiting van laboratoriumuitslagen voor inwoners en patiënten

2 Inzicht in apps, diensten en systemen in de Trijn-regio

Trijn gaat na hoe zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en buurtteams ze gebruiken, zowel in de cure en care als in het sociaal domein. Daarnaast willen we weten welke apps en systemen ontwikkeld of aanbesteed worden. En welke apps, diensten en systemen landelijk worden aangeboden. We doen dat om duurzame keuzes te kunnen maken, te beperken en te beheersen.

3 Verbinden van initiatieven

In de regio zijn belangrijke databeschikbaarheidsprojecten gestart om interoperabiliteit gebaseerd op standaarden te realiseren. Bijvoorbeeld Data Delen Midden Nederland, Onco-Mid en het digitale platform van Babyconnect. Trijn wil in plaats van ‘puntoplossingen’ zorgen dat uitgangspunten en afspraken gelijk zijn en initiatieven opgeschaald kunnen worden.

4 Uitvoering van landelijke projecten

5 Opschaling van regionale initiatieven