In de regio zijn daarvan Data Delen Midden-Nederland, CumuluZ en HINQ (Babyconnect) goede voorbeelden.

Essentieel voor gegevensbeschikbaarheid

Gegevensontsluiting gebeurt via het landelijk vertrouwensmodel en de verschillende landelijke afsprakenstelsels (zoals Twiin) en koppelingen tussen gegevensbronnen via open internationale standaarden. De generieke functies spelen hierbij een belangrijke rol. Goed registreren en het gebruik van de landelijk vastgestelde informatiestandaarden zijn essentieel voor de beschikbaarheid van de gegevens.