Om dit te bereiken zoekt Trijn met de doelgroepen naar manieren om activiteiten en projecten over digitaal consult met elkaar in verbinding te brengen. Denk aan:

  • overleg tussen huisarts en specialist over behandeling;
  • kort incidenteel overleg tussen huisarts en specialist;
  • teleconsultatie en triage van verwijzingen;
  • multidisciplinaire digitale patiëntbespreking.

De bedoeling is een keuze maken voor een toepassing, bij voorkeur via een open API voor integratie in de eigen werkomgeving. Huisartsen, specialisten en patiënten moeten eenvoudig met elkaar kunnen overleggen voor niet-spoedeisende vragen. De toepassing moet goed passen in het proces en de werkomgeving van zorgprofessionals.

De bijdrage van Trijn:

  • functionele eisen opstellen voor digitaal consult, kort overleg, teleconsultatie en triage;
  • de toepassing regionaal uitvragen;
  • de implementatie van de toepassing coördineren.