Digitale zorgcommunicatie helpt om de juiste zorg op de juiste plaats te leveren. Door vergrijzing, langer thuis wonen en de verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn, krijgen huisartsen steeds vaker complexe zorgvragen.

Elkaar meteen zien wanneer het nodig en nuttig is

Een lang gekoesterde wens van veel huisartsen en specialisten in de regio is dan ook ‘rechtstreeks asynchroon digitaal overleg’. Ofwel: elkaar meteen zien wanneer het nodig en nuttig is. Digitale zorgcommunicatie maakt zulk overleg mogelijk. Via teleconsults bijvoorbeeld. Patiënten besparen dan reistijd, ziekenhuisbezoek en hebben de vertrouwdheid van de eigen omgeving. Artsen kunnen elkaar plaats- en tijdonafhankelijk opzoeken en direct in dossiers werken. Direct daarna volgt het overleg met bijvoorbeeld een arts ouderengeneeskunde, geriater, psychiater of arts verstandelijk gehandicapten.

Werkgroep Digitale zorgcommunicatie

In de werkgroep Digitale zorgcommunicatie zitten huisartsen, medisch specialisten, transmurale managers en informatiemanagers. Onderwerpen die ze met elkaar willen verbinden zijn:

  • overleg tussen huisarts en specialist over behandeling;
  • kort incidenteel overleg tussen huisarts en specialist;
  • teleconsultatie en triage van verwijzingen;
  • multidisciplinaire digitale patiëntbespreking.

Doelen

Wat Trijn concreet met de werkgroep wil bereiken:

  • functionele eisen opstellen voor digitaal consult, kort overleg, teleconsultatie en triage;
  • de toepassing (app of platform) regionaal uitvragen;
  • de implementatie van de toepassing coördineren.