Tijdens de jaarlijkse griepprikperiode ziet u als zorgverlener in korte tijd veel patiënten. Zij nemen vaak zorg af bij verschillende zorgverleners. Juist voor deze kwetsbare patiënten is het extra belangrijk dat zij hun zorgverleners toestemming geven om gegevens te mogen delen met elkaar.

Goedkeuring voor uitwisseling medische gegevens

De griepprikperiode is dan ook een uitstekend moment om een LSP-toestemmingsactie te organiseren. Zo kunnen in korte tijd veel mensen worden gevraagd om goedkeuring voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Dit is met succes al eerder gedaan in diverse regio’s, waaronder Utrecht.

Hulp bij toestemmingsactie

Om u daarbij te helpen, heeft de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) op hun website veel informatie beschikbaar over het hoe en waarom van toestemming regelen. U kunt er onder andere communicatiemateriaal aanvragen om tijdens de toestemmingsactie te gebruiken.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u verder ondersteund worden bij de organisatie van een griepprikactie, dan kunt u contact opnemen met John Komen (projectleider LSP bij Trijn) via lsp@rsotrijn.nl.


Terug naar nieuws