Voor zorgverleners betekent het dat zij samenwerken met inwoners en hun wensen en behoeften centraal stellen. Zij werken hierbij als een team met de inwoners. Dit maakt de relatie tussen zorgprofessional en inwoners hechter en levert efficiëntere en effectievere zorg op.

Trijn wil aan de regie bijdragen met de implementatie van de toegang tot gegevens, inzicht in gegevens en interactie met zorgverleners. Hierbij wordt gebruikgemaakt van diensten zoals MedMij. MedMij is een landelijk platform waar inwoners hun eigen gezondheidsgegevens inzien en interacteren met zorgverleners. Het geeft meer inzicht in iemands gezondheid en meer grip om samen besluiten te nemen.

De implementatie van MedMij gaat hand in hand met het digitale Schriftje en Zorg4. Schriftje is de vervanging van de papieren variant dat bij inwoners thuis ligt en waarin zorgverleners gezondheidsgegevens opschrijven. Zorg4 is een platform waar zorgverleners samenwerken aan de zorg voor inwoners. Hierdoor krijgen zorgverleners meer inzicht in de zorgbehoefte van inwoners en kunnen zij de juiste zorg geven, op de juiste plek, en op het juiste moment.

In samenwerking met MedMij, Digitaal Schriftje en Zorg4 wil Trijn bijdragen aan betere zorg voor inwoners door hen meer inzicht te geven in hun gezondheid en hen meer regie te geven over hun eigen zorgproces. Hierdoor wordt een persoonlijkere aanpak van zorgbehoefte gerealiseerd en wordt de relatie tussen zorgprofessional en inwoner versterkt.