In de regio wordt gewerkt met vier verschillende toepassingen voor netwerkzorg. Trijn wil dat harmoniseren. Met onze visie op digitale netwerkzorg werken we toe naar regionale werkafspraken voor netwerkzorg en een programma van eisen voor de geschiktste toepassing voor onze regio.

We willen zowel werkprocessen als het aantal toepassingen harmoniseren. Daarbij gaan we uit van slim gebruik van wat er in de regio al is ontwikkeld. Zo ook het gedachtegoed van Zorg4 en bestaande samenwerkingsafspraken in de regio.