Het zijn nieuwe namen binnen RSO Trijn: Platform Digitalisering en Platform RTA. Wat ze doen, gebeurde eerst in één team. Dat is opgesplitst. In oktober zijn de nieuwe platforms voor het eerst bijeengekomen in de nieuwe samenstelling. We spraken Liesbeth van den Heuvel (Altrecht) van Digitalisering en Annette Beetsma (UMC Utrecht) van RTA over de verandering.

Waarom was de splitsing nodig?

Annette: “Het Platform RTA (Regionale Transmurale Afspraken) richt zich op de verdere ontwikkeling, beheer en borging in de werkpraktijk van de RTA’s. Ofwel het zorginhoudelijke spoor. Het Platform Digitalisering gaat over  gegevensuitwisseling, communicatie en databeschikbaarheid. Dit zou je het digitale spoor van Trijn kunnen noemen.”

Liesbeth: “Platform RTA en Platform Digitalisering maakten eerst deel uit van één coördinatieteam dat adviseerde aan het bestuur. Nu acteren beide platforms los van elkaar. Elk team zet de eigen expertise en specialistische kennis in. Zo kan samen meer slagkracht bereikt worden.”

In welke behoefte voorzien de platforms?

Annette: “RSO Trijn wil de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Om dit te doen, en om de zorg te kunnen blijven leveren in de toekomst aan mensen die een zorgvraag hebben, moeten we goed met elkaar samenwerken en in staat worden gesteld om netwerkzorg te leveren. Beide platforms leveren daaraan een belangrijke bijdrage.”

Liesbeth: “In Platform Digitalisering werken we vooral aan regionale afstemming over het gebruik van IT-instrumenten. De hoop en behoefte is dat besloten wordt welk instrument in de regio wordt ingezet voor bijvoorbeeld kort overleg tussen huisarts en medisch specialist. Platform RTA blaast nieuw leven in RTA’s en het vertaalt ‘papieren’ afspraken in netwerkzorg voor verschillende patiëntpopulaties.”

Wat is je indruk van de eerste bijeenkomst?

Liesbeth: “Die is heel positief is verlopen en ik kijk uit naar meer. We hebben elkaar eerst leren kennen, de thema’s die in onze organisaties spelen besproken en onze ambities gedeeld.”

Annette: “Ook ik ben enthousiast. Wat mij vooral is bijgebleven, is de aanpak om de RTA’s uit te rollen. Er is financiering om deze trajecten goed te begeleiden. Dat maakt kans op succes groter.”

Wat viel vooral op?

Liesbeth: “We hebben een mooie mix aan expertise aan tafel zitten waarbij ook het patiëntperspectief is vertegenwoordigd. We praten niet alleen over digitalisering, maar maken daadwerkelijk keuzes en zetten concrete resultaten neer. Wat vooral belangrijk is, is de bereidheid om verder te denken dan alleen je eigen domein, en over het sociale en medische domein heen.”

Annette: “Dat de deelnemers positief zijn over de opzet van Platform RTA. De behoefte aan centrale regie op de RTA’s leeft en mogelijk geldt dat ook voor projecten die aansluiten, zoals afspraken over een second opinion en vraagstukken over de ontregeling van de zorg. Om RTA’s te maken is inbreng van verschillende zorgprofessionals en zorgorganisaties nodig. Dat vraagt inzet en tijd, die vaak ontbreken. Een kaderarts cardiologie kan helaas niet gelijktijdig bezig zijn met zowel de RTA Hartfalen, de RTA Atriumfibrilleren en de RTA CVRM.”

Wat stond er op de agenda?

Liesbeth: “We hebben praktische zaken doorgenomen zoals het voorzitterschap en de overlegfrequentie. Ook waren er inhoudelijke updates, bijvoorbeeld over het zorgadresboek, het digitale schriftje en het kort overleg. Er ligt al een mooi portfolio en projectenoverzicht waar we mee aan de slag kunnen.”

Annette: “We hebben de roadmap besproken. Daarin staat een eerste planning en het stappenplan van de uitrol van een aantal RTA’s. Daarnaast ging het over ZOUT, een implementatiemethodiek in de vorm van overlegtafels en ‘spiegeldata’. Dat moet gaan helpen om de voortgang van de implementatie van RTA’s te ondersteunen en monitoren.”


Annette Beetsma
Programmamanager Transmuraal Contact & Coördinatiecentrum bij UMC Utrecht


Liesbeth van den Heuvel
Directeur Informatisering & Zorgadministratie bij Altrecht


Terug naar nieuws