‘Misschien ook handig voor onze regio?’ ‘Heel overzichtelijk en duidelijk.’ ‘Het zou goed en logisch zijn om verpleegkundige organisatie hierbij te betrekken.’ Het is een greep uit de ruim 700 reacties op het LinkedIn-bericht van de regionale samenwerkingsorganisatie Samen voor Kwetsbare Ouderen 010 (SVKO010). Zij ontwikkelden een zakkaartje: een eenvoudig hulpmiddel dat van pas komt bij wat vaak complexe vraagstukken kunnen zijn.

‘Waarvoor kunnen patiënten worden doorverwezen naar een verpleeghuis?’. Die vraag staat prominent bovenaan het zakkaartje. “Specialisten ouderengeneeskunde in de regio merken dat het voor arts-assistenten en medisch specialisten in ziekenhuizen vaak onduidelijk is welke verpleeghuiszorg iemand kan krijgen”, vertelt Carolien Hoogstede van SVKO010.

Duidelijk en eenvoudig informeren

Ze vervolgt: “Met het zakkaartje kunnen de specialisten ouderengeneeskunde de verwijzers duidelijk en eenvoudig informeren. Niet alleen medisch specialisten en arts-assistenten krijgen duidelijkheid, indirect patiënten en familie ook. De specialisten ouderengeneeskunde hebben het kaartje in verschillende ziekenhuizen onder de aandacht gebracht. Sommige hebben het besproken in een onderwijsmoment voor arts-assistenten.”

Behoefte aan overzicht

Carolien begeleidde de totstandkoming en vormgeving. “We hebben het kaartje voor de regio ontwikkeld en op LinkedIn geplaatst. Het bericht werd veel gedeeld en kreeg veel positieve reacties. Het lijkt erop dat er behoefte is aan overzicht. In de werkgroep ‘Samenwerking Specialisten Ouderengeneeskunde’ van SKVO010 is het zakkaartje in vier maanden tot stand gekomen.

Over SVKO010

SVKO010 is in de regio Rotterdam een samenwerkingsverband van ziekenhuizen, VVT, huisartsen, gemeente Rotterdam, zorgkantoor, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, en welzijnsorganisaties. SVKO010 werkt in de regio Rotterdam aan persoonsgerichte en doelmatige zorg voor ouderen, over de domeinen heen, die aansluit bij de wensen en behoefte van kwetsbare ouderen.


Terug naar nieuws