Gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders moet elektronisch verlopen in plaats van via de fax, dvd of op papier. De Eerste Kamer heeft op 18 april unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Dat maakt de weg vrij om de Wegiz in te voeren. Het streven is dat per 1 juli 2023 te doen.

Ook voor regionale samenwerkingsorganisaties zoals Trijn is het heuglijk nieuws dat de Wegiz er daadwerkelijk komt. Het doel van de Wegiz is immers dat ict-systemen straks met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen.

Tijdwinst

De Wegiz gaat over de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek. Precies wat een zorgverlener nodig heeft om een accuraat behandelplan op te stellen en vermijdbare fouten te voorkomen. Elektronische gegevensuitwisseling heeft daarnaast als doel de administratieve lasten van zorgverleners te verminderen zodat zij meer tijd aan hun patiënten kunnen besteden.

Belangrijke stap

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): “Er moeten dingen veranderen om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De Wegiz is daar een belangrijke stap in. Het standaardiseren van uitwisseling van gegevens gaat eraan bijdragen dat zorgverleners toegang hebben tot de benodigde medische informatie om goede zorg te leveren en daarmee gaat de kwaliteit van zorg omhoog. Ook wordt de tijd die zorgverleners spenderen aan administratie verminderd en wordt het risico op vermijdbare fouten kleiner.”

Meer informatie

Lees meer in de nieuwsbriefspecial over de Wegiz op de website van VWS. De Wegiz is opgenomen in de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel die de minister vorige week aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Bron: ministerie van VWS


Terug naar nieuws