Trijn ontwikkelt al geruime tijd RTA’s (Regionale Transmurale Afspraken) en werkafspraken. Het zijn uniforme afspraken over de behandeling van mensen met een chronische ziekte zoals diabetes, COPD, en hartfalen. Vanaf vandaag zijn de RTA’s en werkafspraken geïntegreerd in de Trijn-website en kun je ze eenvoudig bekijken.

Denise Seelen, RTA-coördinator bij platform RTA: “In de nieuwe vormgeving is elke RTA snel en makkelijk in te zien, zowel op pc, tablet als mobiel We zijn momenteel ook druk met de actualisatie van de RTA’s. COPD is onlangs afgerond. Ook is een aantal werkafspraken onlangs vernieuwd.”

Toegankelijk en in eigen beheer

Bij de ontwikkeling van de nieuwe vorm waarin de RTA’s nu gepresenteerd worden, waren ook Carla Broekman en Sietse Beukenkamp van platform Digitalisering betrokken. Carla: “Wij zijn blij dat de RTA’s onderdeel zijn van de website van Trijn, en daarmee in eigen beheer van Trijn zijn ondergebracht. De nieuwe opzet maakt dat de RTA’s voor de zorgprofessionals veel toegankelijker te raadplegen zijn.”

Samenwerking tussen platforms

Met de aanpassingen voldoen de RTA’s en werkafspraken weer aan de eisen voor privacy en informatiebeveiliging. Bovendien is het een mooi voorbeeld van wisselwerking tussen de beide platforms van Trijn.

Samenwerken aan zekerheid

Inhoudelijk stellen deskundigen zoals specialisten en huisartsen samen de RTA’s en werkafspraken op. RTA’s en werkafspraken geven medici in de eerste en tweede lijn zekerheid over onder andere diagnostiek, behandeling, consultatie, verwijzing en terugverwijzing, en berichtgeving.

Makkelijk en zonder drempels

Denise: “Hoe beter de afspraken geïmplementeerd zijn, hoe meer patiënten er plezier van ondervinden. Patiënten gaan dan makkelijk en zonder drempels door de zorgketen heen. Ze krijgen dan de juiste zorg op de juiste plek, en de zorg die zij van verschillende zorgprofessionals krijgen, is dan goed afgestemd.”

Verschil tussen RTA en werkafspraak

Het verschil tussen een RTA en een werkafspraak is dat een RTA over een patiëntengroep gaat en een werkafspraak meestal niet. En RTA’s zijn formeel vastgesteld en ondertekend door verantwoordelijken van alle betrokken organisaties. Dat eerste geldt ook voor werkafspraken maar die zijn niet formeel vastgesteld met een handtekening.

Bekijk de RTA’s en werkafspraken

Alle RTA’s en werkafspraken zijn even goed te bekijken via pc, tablet of telefoon. Of lees eerst meer algemene informatie over de roadmap, de route waarlangs we toewerken naar meer RTA’s en werkafspraken. Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van de coördinatoren: Madieke Michels en Denise Seelen.


Terug naar nieuws