ZORG-AB is het adresboek voor de zorg. Het is een gemeenschappelijke informatievoorziening die alle dienstverleners in de zorg kunnen gebruiken om gegevens met elkaar uit te wisselen. Alle Trijn-leden willen het ZORG-AB gebruiken. Dat bevordert een soepele elektronische uitwisseling van medische gegevens.

Zorgaanbieders wisselen op verschillende manieren elektronisch gegevens met elkaar uit. Dat kan bijvoorbeeld via een goed beveiligde infrastructuur zoals het Landelijk Schakelpunt, XDS, MedMij, Mitz en de beveiligde e-maildiensten.

Gegevens op het juiste adres

“Voor al deze manieren van gegevensuitwisseling is het noodzakelijk dat zorgaanbieders elkaar snel kunnen vinden, zodat gegevens op het juiste adres belanden”, zegt Dave Ormel. “Het ZORG-AB van VZVZ, de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, helpt daarbij. Het zorgt ervoor dat zorgverleners op een veilige manier en op het juiste moment bij de juiste gezondheidsgegevens kunnen.”

Vindbaarheid en adressering

Dave is bij Trijn projectleider ZORG-AB en Faexit. “Vindbaarheid en adressering is van strategisch belang voor alle dienstverleners in de Trijn-regio om veilig gegevens uit te wisselen. Vooral voor de vindbaarheid van veilige mailadressen is van regionaal belang. Het programma Faexit faseert immers de fax uit en daardoor vervallen lokale adresboeken.”

Trijn heeft in 2022 met VZVZ afgesproken om het ZORG-AB regionaal te laten gebruiken door alle Trijn-leden. Dave: “De leden zetten het ZORG-AB in eerste instantie in om de vindbaarheid van veilige mailadressen te vergroten. Vervolgens gaan ze ook de andere functies van het ZORG-AB gebruiken.

Veel resultaat in relatief korte tijd

“Ik ben heel positief over de relatief korte tijd waarin we met het ZORG-AB stappen hebben gezet. Het begon in 2020 als voorstel op de agenda. Nu in 2023 is dit gegroeid tot een gemeenschappelijke adresinformatievoorziening die alle dienstverleners in de zorg kunnen gebruiken om (medische) gegevens met elkaar uit te wisselen.”

Meer informatie

Wil je meer weten over het ZORG-AB? Kijk dan op de website van VZVZ.


Terug naar nieuws