Begin dit jaar verwelkomden we het negentiende lid: Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Werner Zuurbier is daar Chief Information Officer (CIO). Hij vertelt waarom het ziekenhuis lid werd, wat de voordelen zijn en hoe de toetreding tot Trijn de regionale samenwerking vooral helpt.

Werner: “We zagen steeds meer de behoefte en noodzaak om in de zorgketen samen te werken. Zowel met andere ziekenhuizen in de regio Utrecht om specialistische zorg te spreiden en consolideren, als met de eerste lijn om passende zorg te bieden op de juiste plek, zo mogelijk bij de patiënt thuis. Bij Trijn zien we de ambitie om dit met een gezamenlijke en afgestemde IT-agenda te ondersteunen. Dat heeft ons doen besluiten om lid te worden.

Juist op digitaliseringsniveau de samenwerking zoeken

Terugkijkend zie ik dat Meander op onderdelen op de eigen adherentie was gericht. Tegelijkertijd liepen er al mooie samenwerkingen, zoals Samen Sterker in regio Eemland. Door lid te worden van Trijn intensiveren en verbreden we samenwerkingsverbanden. Ik ben nu bijna een jaar in mijn rol als CIO. Na de prettige kennismaking met Eva, de immer enthousiaste bestuurder van Trijn, heb ik bepleit niet alleen op zorginhoudelijk niveau maar juist ook op digitaliseringsniveau die samenwerking te zoeken. Dat werd omarmd. Dietrich van Gorsel en Astrid Posthouwer van onze Raad van Bestuur hebben intern het belang van goede regionale samenwerking benadrukt.

Meer afstemming en coördinatie van projecten

Als ziekenhuis in de regio beconcurreer je andere ziekenhuizen niet op het niveau van IT en digitalisering. Je kunt eigenlijk alleen maar negatief opvallen als je niet bent aangesloten op informatiestromen en gegevensuitwisseling in de regio. We hebben al diverse projecten lopen die nu binnen Trijn nog meer worden afgestemd en gecoördineerd. Denk aan Faexit, het programma om de fax in de ban te doen, en Data Delen Midden NL, dat regionale multidisciplinaire overleggen (MDO’s) faciliteert. Maar ook op veel andere gebieden zijn we stappen aan het zetten bijvoorbeeld in de acute zorgketen.

Leden leren van elkaar

Veel technische uitdagingen om IT en gegevensuitwisseling te verbeteren, zijn voor alle Trijn-leden vergelijkbaar. Als Meander hoeven wij niet opnieuw het wiel uit te vinden. Leden leren van elkaar. De digitaliseringsopgave is groot. Het is moeilijk om meteen op elke ontwikkeling aan te haken en haantje de voorste te zijn. Dan is het mooi dat de leden bij toerbeurt hun nek uitsteken en bijvoorbeeld trekker en pilotpartner zijn van een project. Zo verdeel je de tijdsinvestering en pionierskosten, en help je elkaar.

Passende zorg blijven leveren is de uitdaging

Op de korte termijn verwachten we vooral dat we de ambitie en de regionale projectenkalender gelijk richten. Waarbij we ook de technische keuzes samen maken zodat een lappendeken van verschillende lastig te integreren oplossingen wordt voorkomen – of in ieder geval wordt verminderd. Op langere termijn staan we in de regio samen voor de uitdaging de passende zorg te blijven leveren met minder personeel en krappe budgetten. Digitale samenwerking is een deel van de oplossing. Het zou mooi zijn als Trijn kan bijdragen aan het vertrouwen in elkaar als zorgpartner in de regio.”

Op de homepage van Trijn houden we het aantal leden van Trijn bij, met vermelding van de hoeveelheid betrokken zorgprofessionals. Leden van Trijn zijn individuele organisaties en ook regionale organisaties die een sector, of een deel daarvan, vertegenwoordigen in Trijn.


Terug naar nieuws