Het Nationaal ICT-Instituut in de Zorg (Nictiz) is bezig met de ontwikkeling van de informatiestandaard voor contra-indicaties en overgevoeligheden (CIO). Peter Buijs, projectleider bij Nictiz, heeft Trijn daar vorige week over bijgepraat.

Voor een betere patiëntbeleving en de continuïteit van zorg is digitale uitwisseling van patiëntendata in alle zorgsectoren nodig. Informatiestandaarden zijn essentieel om gegevens goed digitaal uit te kunnen wisselen.

Peter: “Verouderde, onjuiste of dubbele CIO-gegevens leiden momenteel tot veel ruis op de lijn. In de toekomst wordt één actueel overzicht van contra-indicaties en overgevoeligheden in de keten mogelijk. Registraties uit het verleden zijn in te zien en te updaten.”

Hij vervolgt: “Daarbij is ook zichtbaar wie de update heeft gedaan. Nictiz verwacht eind dit jaar de bèta2-versie van de CIO-informatiestandaard te publiceren. Eind 2024 volgt de definitieve versie.”

Data daadwerkelijk laten stromen

Om de uitwisseling van data betrouwbaar te maken, zijn eenheid van taal en eenheid van techniek nodig. Dan kunnen patiëntendata daadwerkelijk digitaal gaan stromen en gaat de efficiëntie en effectiviteit van de zorg omhoog.

Peter: “De oude gegevens blijven in een tijdslijn wel zichtbaar. De gegevens zijn op te vragen als een geconsolideerd overzicht dat bruikbaar is voor het hele zorgnetwerk. Gebruikers halen de gegevens op bij één bron. De werkwijze is uiteraard gebaseerd op toestemming en behandelrelatie.”

Eenduidig en betekenisvol uitwisselen

Samen met betrokken partijen uit de zorg legt Nictiz in een informatiestandaard afspraken vast. Dat is essentieel om in het zorgnetwerk informatie eenduidig en betekenisvol uit te kunnen wisselen.

Chrysos Ballieux, apotheker in de regio Utrecht: “Zorgprofessionals in de Trijn-regio wachten op de CIO-standaard, omdat hiermee de juiste informatie op de juiste manier uitgewisseld wordt. Zo voorkomen we fouten en zijn we af van de ruis door verouderde of onjuiste informatie die nu ontstaat.”

Eva Marquarita, directeur van Trijn: “De implementatie van de standaard lijkt nu nog gekoppeld aan die van de informatiestandaard voor de medicatieoverdracht MP9.3. Maar de Trijn-regio heeft aangegeven dit graag als parallelle trajecten te beschouwen.”

Deel van Programma Medicatieoverdracht

De CIO-informatiestandaard vormt samen met de informatiestandaard Medicatieproces 9 (MP9) en de informatiestandaard Uitwisseling laboratoriumgegevens (Lab2Zorg) de set van informatiestandaarden die nodig zijn voor digitale uitwisseling van medicatiegegevens. De ontwikkeling en implementatie van deze drie informatiestandaarden is onderdeel van het landelijke Programma Medicatieoverdracht

Meer informatie

De ontwikkeling van de standaard kun je volgen op deze pagina. Meer algemene informatie over informatiestandaarden vind je op de website van Nictiz.


Terug naar nieuws