‘Van polder naar forum’ is het zojuist verschenen e-book van Connect4Care, de regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) in Noord-Holland Zuid. Eva Marquarita, directeur van Trijn, heeft meegedacht op de inhoud. De ondertitel van het e-book luidt: waardegericht samenwerken aan passende zorg voor nu en later. Je kunt het gratis lezen op de website van Connect4Care.

Het Nederlandse zorgstelsel moet kunnen meebewegen met huidige en toekomstige uitdagingen om passende zorg voor nu en later mogelijk te maken. Alleen niemand lijkt te weten hoe.

Andere spelregels

Het e-book doet een voorzet hoe we tot vernieuwing van het stelsel kunnen komen. Niet langer gefragmentariseerd en polderend, maar samen met alle betrokken partijen en met aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen, publieke waarden en de behoeften van burgers.

Stelsel vernieuwen

Het e-book doet een voorzet hoe we tot vernieuwing van het stelsel kunnen komen. Niet langer gefragmentariseerd en polderend, maar samen met alle betrokken partijen en met aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen, publieke waarden en de behoeften van burgers.

Leidend thema

De digitale transitie en de beweging naar passende zorg is het leidend thema in ‘Van polder naar forum’. Daarvan maakt de trend naar datagedreven werken via dataplatformen en de focus op gezondheidsbevordering deel uit.

Inhoud e-book

Het boek beschrijft vijf kernvoorwaarden om passende zorg waar te maken. Die voorwaarden worden bij elkaar gebracht via een ecosystematische aanpak. Een praktisch bestuursmodel geeft inzicht om knelpunten aan te pakken en zo de weg vrij te maken voor een hernieuwd stelsel. Afsluitend worden zes aanbevelingen gegeven voor vervolgstappen op regionaal en landelijk niveau.


Terug naar nieuws