Zo’n 50 huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers, cardiologen en verpleegkundig specialisten kwamen op 29 februari in het Diakonessenhuis bijeen voor een scholing over hartfalen. Centraal stond de RTA Hartfalen: de vernieuwde regionale samenwerkingsafspraak.

Het was de eerste keer in de regio dat we op deze manier van start gingen met een samenwerkingsafspraak. De gezamenlijke scholing vormde de aftrap van de vernieuwde RTA Hartfalen. Het is de bedoeling dat deze werkvorm de standaardaanpak wordt bij de implementatie van RTA’s. De regio Utrecht telt nu in totaal acht RTA’s. Trijn is coördinator en verzorgt de publicatie van alle RTA’s en werkafspraken.

Belangrijke stap voor implementatie

Clara van Ofwegen, cardioloog en een van de initiatiefnemers van de RTA Hartfalen: “Door de interactieve opzet van de avond was er veel ruimte voor onderlinge discussie en overleg. Onder andere over hoe de RTA te implementeren en wat we wel en niet van elkaar kunnen verwachten. Deze avond lijkt een belangrijke stap om de RTA te implementeren in de regio en nog beter met elkaar te kunnen samenwerken om de patiënten met hartfalen zo optimaal mogelijk te kunnen diagnosticeren en behandelen in de eerste, tweede en derde lijn.”

Inhoud scholing en sprekers

Romke van Veenen, huisarts uit praktijk Mariahoek Utrecht Stad, legde de deelnemers een casus voor over de diagnostische en therapeutische keuzes die we in de dagelijkse praktijk maken, met welke overwegingen. Aan de hand van de casus werden de afspraken uit de RTA besproken.

Geert van Hout, cardioloog in het St. Antonius Ziekenhuis, presenteerde de pathofysiologie en diagnostiek bij de verschillende vormen van hartfalen. Door dieper op de huidige kennis over hartfalen in te gaan, zijn de keuzes die in de RTA zijn gemaakt duidelijk onderbouwd.

Aveline Haaksman, verpleegkundig specialist hartfalen in het Diakonessenhuis, gaf uitleg over de leefregels en optimale behandeling van hartfalen. Door haar intensieve patiëntencontacten op de hartfalenpolikliniek kon zij veel handvatten geven over leefstijladviezen en hoe om te gaan met praktische problemen van patiënten met hartfalen.

Over RTA’s

Een RTA (regionale transmurale afspraak) is een inhoudelijke zorgafspraak tussen alle betrokken disciplines in een regio. In een RTA staan afspraken tussen de eerste en tweede lijn over bijvoorbeeld diagnostiek, behandeling, verwijzing en terugverwijzing. We maken deze afspraken opdat patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Je vindt de RTA’s op deze pagina.


Terug naar nieuws