Digitalisering van de zorg is een veelbesproken en complexe kwestie. Er zijn veel mogelijkheden, maar minstens evenveel moeilijkheden. ROM Utrecht Region brengt daarom regelmatig een zaal vol innovatieve ondernemers bij elkaar. Onder het genot van een goed verzorgd ontbijt gaan deelnemers met elkaar in gesprek, zo ook op de Zorg & ict-beurs op woensdag 10 april.

ROM organiseerde de ochtendlijke sessie dit keer samen met RSO Trijn. Met tachtig deelnemers was het het bestbezochte innovatieontbijt tot dusver.

Eva Marquarita, directeur van Trijn, gaf een korte presentatie over de IZA-opgave en de kansen en uitdagingen op het gebied van gegevensuitwisseling en digitale zorg in onze regio.

Rondetafelgesprekken

De deelnemers gingen met elkaar het gesprek aan over de vier grote thema’s uit het fundament digitalisering van het regioplan. Bij netwerkzorg vanuit inwonerperspectief verkenden ze hoe digitalisering, gegevensuitwisseling of databeschikbaarheid netwerkzorg vanuit inwonerperspectief kan versterken en versnellen, en met welke producten en diensten. Dezelfde vraag kwam aan bod aan een andere tafel, maar dan met het oog op het professionalperspectief.

Bij transformatie naar hybride zorg ging het over randvoorwaarden om de transformatie naar hybride zorg in een stroomversnelling te brengen, Wat is dan nodig en welke producten en diensten horen daarbij? Ook bij data- en applicatiearchitectuur werden mogelijke producten en diensten verkend. Hoe kan innovatie bijdragen aan zorgkwaliteit én tegelijkertijd de vraag naar medewerkers verminderen?

Mbalia Dopper-Hovius, projectleider bij Trijn, was betrokken bij de organisatie. Zij vertelt: “In de tafelgesprekken hoorde ik vaak ‘samenwerking’ als belangrijk thema terugkomen. We kunnen uitdagingen alleen effectief aanpakken als de verschillende sectoren in zorg en welzijn maar ook in het bedrijfsleven hierin samen optrekken. Dat is misschien wel de grootste opbrengst van dit ontbijt: nieuwe verbindingen tussen mensen uit de zorg en uit het bedrijfsleven, zodat we meer inzicht hebben in elkaars visie en gezamenlijk toe kunnen werken naar meer toekomstbestendige zorg voor de regio.”

U-Forward Breakfast Health is dé ontmoetingsplaats voor het regionale netwerk van (digital) health-ondernemers, innovatiemanagers en -adviseurs in de zorg en welzijn. Door elkaar laagdrempelig en frequent te ontmoeten en te inspireren, versnellen we binnen de regio Utrecht. Interesse? Volg dan U-forward BreakFast Health op LinkedIn of stuur Matthijs van den Herik van ROM een bericht.


Terug naar nieuws