Diagnostiek en behandeling

Afspraken tussen internisten en huisartsen

 • Bij hoogrisico patiënten (HVZ-risico ≥20% in 10 jaar volgens Risicotabel) en patiënten met klinisch manifest vaatlijden wordt gestreefd naar een LDL-c <2.5 mmol/L.
 • Bij patiënten met bewezen coronairlijden kan worden overwogen om te streven naar een LDL-c <1.8 mmol/L.
 • Bij patiënten met een LDL-c <2.5 mmol/L EN nieuw vaatlijden (een eerste of volgend vaatevent) kan worden overwogen om te streven naar een LDL-c <1.8 mmol/L.
 • Simvastatine of atorvastatine zijn de eerste keus statines. Eventueel kan ezetimibe worden toegevoegd om de streefwaarde te halen.

Consultatie

Voor vragen die vermoedelijk in kort bestek beantwoord kunnen worden en waarbij het niet nodig is dat de internist de patiënt ziet kan soms gekozen worden voor telefonische of schriftelijke consultatie van de internist.

Afspraken over de consultatieprocedure:

 • Huisartsenbrief volgens dezelfde aanwijzingen als bij verwijzing.
 • Huisarts ontvangt binnen drie dagen antwoord.

Verwijzen

Verwijsindicaties voor verwijzing naar of consultatie van tweede lijn

Overweeg verwijzing naar een internist-vasculair geneeskundige indien:

 • Triglyceriden >5 mmol/L ondanks leefstijlaanpassingen en eventuele medicatie.
 • Verdenking familiaire hypercholesterolemie volgens STOEH-criteria (zie NHG-standpunt diagnostiek en behandeling van familiaire hypercholesterolemie).
 • Onacceptabele bijwerkingen van statines.
 • Een zeer laag HDL-cholesterol (<0.6 mmol/L)

Procedure bij verwijzing naar of consultatie van de tweede lijn

Verwijzing
Huisarts vermeldt minimaal de volgende gegevens in de verwijsbrief:

 • Beloop hyperlipidemie.
 • Ingezette medicamenteuze en niet-medicamenteuze maatregelen en hun resultaat.
 • Medicatiehistorie met reden van staken eerdere relevante medicatie.
 • Huidige medicatie.
 • Relevante voorgeschiedenis.

Terugverwijzen

Uitgangspunten voor terugverwijzing naar en follow-up in de eerste lijn

De internist-vasculair geneeskundige verwijst terug naar de huisarts als:

 • De streefwaarde bereikt is (of een niet beter resultaat bereikt kan worden).
 • De oorzaak van een eventuele secundaire hyperlipidemie is behandeld.
 • Een stabiele situatie is bereikt.
 • NB. Erfelijke dyslipidemie (behoudens multicausale hypercholesterolemie) hoort in principe in de 2e lijn onder controle te blijven.

De huisarts zorgt dat de patiënt wordt opgeroepen voor het CVRM-spreekuur binnen drie maanden na het laatste polibezoek. CVRM wordt uitgevoerd volgens zorggroepprotocol.

Berichtgeving

Huisartsen en specialisten houden de HASP-richtlijn aan voor berichtgeving bij verwijzen en terugverwijzen. Indien relevant bij verwijzing aangeven of patiënt na advies terugverwacht wordt in eerste lijn. Bij terugverwijzing aangeven of het volledige terugverwijzing of gedeelde zorg betreft. Patiënt wordt in beide gevallen opgenomen in het CVRM zorgprotocol van de huisarts.

Verwijsbrief wordt verzonden via Zorgdomein.
Ontslagbrief wordt verzonden via Edifact.

Contactpersonen

Kaderhuisartsen Hart- en Vaatziekten in de regio

Specialisten

Diakonessenhuis Utrecht: via 088-2505555 (huisartsenlijn)
Mevrouw dr. C.E.E. van Ofwegen-Hanekamp, cardioloog
Dr. M.A. van de Ree, internist / vasculair geneeskundige
Dr. R.C.J.M. Donders, neuroloog
Dr. S.K. Nagesser, vaatchirurg

St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein: via 088-3203200 (24-uurs huisartsenlijn)
Drs. R.M. van Tooren, cardioloog
Mevrouw drs. A.H. Pijlman, internist / vasculair geneeskundige
Dr. P.H.E. Hilkens, neuroloog
Dr. J.P.P.M. de Vries, vaatchirurg

UMC Utrecht: via centrale verwijzerslijn 0800-8099
Dr. H,M. Nathoe, cardioloog
Dr. W. Spiering, internist / vasculair geneeskundige
Dr. H.B. van der Worp, neuroloog
Dr. G.J. de Borst, vaatchirurg